Πρόγραμμα Διαλέξειων Ωνάση 2017 - Πληροφορική «BIG DATA and Applications» | Νέα

Εκδηλώσεις

06.07.2017

Πρόγραμμα Διαλέξειων Ωνάση 2017 - Πληροφορική «BIG DATA and Applications»

Πρόγραμμα Διαλέξειων Ωνάση 2017 - Πληροφορική   «BIG DATA and Applications» 
Ηράκλειο Κρήτης 10-14 Ιουλίου 2017

Διαλέξεις Ωνάση 2017 - Πληροφορική   «BIG DATA and Applications» Ηράκλειο Κρήτης 10-14 Ιουλίου 2017

 Κατεβάστε το Πρόγραμμα