Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.12.2017 - 18.12.2017

Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη