Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη και προμήθεια πενήντα (50) δολωματικών σταθμών | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.12.2017 - 18.12.2017

Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη και προμήθεια πενήντα (50) δολωματικών σταθμών