Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Εξοπλισμού για το εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (DCS) του ΙΤΕ/ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 34.000 ευρώ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.01.2018 - 07.02.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Εξοπλισμού για το εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (DCS) του ΙΤΕ/ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 34.000 ευρώ