ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση 6.000 αντιτύπων του βιβλίου των ΠΕΚ ‘Φυσικοχημεία‘» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση 6.000 αντιτύπων του βιβλίου των ΠΕΚ ‘Φυσικοχημεία‘» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.01.2018 - 08.02.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση 6.000 αντιτύπων του βιβλίου των ΠΕΚ ‘Φυσικοχημεία‘» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπ