«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων στο campus του ΙΤΕ στην περιοχή Βασιλικά Βουτών Ν.Ηρακλείου» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.02.2018 - 13.02.2018

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης των ελαιώνων και οπωρώνων στο campus του ΙΤΕ στην περιοχή Βασιλικά Βουτών Ν.Ηρακλείου»