Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (Ι.Α.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). | Νέα

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη__πλήρωσης__θέσης__Διευθυντή__του__Ινστιτ
19.04.2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (Ι.Α.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με τα στοιχεία ΑΔΑ: Ψ3ΤΦ4653ΠΣ-1ΧΒ, η "Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (Ι.Α.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)", με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων 20/6/2018 στη Γ.Γ.Ε.Τ.. Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού στην εν λόγω θέση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της θητείας κτλ. Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες της Προκήρυξης.

κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης