ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.04.2018 - 14.05.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.