Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). | Νέα

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη_πλήρωσης_θέσης_Διευθυντή_του_Ινστιτούτου
18.06.2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έως και 20/8/2018.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, Τ.Θ. 14631,
Tηλ. επικοινωνίας: 2107458018-030. Aρμόδιες: Ε. Βάρσου & Μ. Παπαδοπούλου