Δυναμική η παρουσία του ΙΤΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης | Νέα

Ανακοινώσεις

Δυναμική_η_παρουσία_του_ΙΤΕ_στην_83η_Διεθνή_Έκθεση
07.09.2018

Δυναμική η παρουσία του ΙΤΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα συμμετέχει δυναμικά με τέσσερα Ερευνητικά Ινστιτούτα του στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 8-16 Σεπτεμβρίου, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (περίπτερο 14).

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας θα επιδείξει μεθοδολογίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση βακτηρίων, ιών ή γενετικών μεταλλάξεων. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν στο χώρο της υγείας και της μοριακής διαγνωστικής, καθώς επίσης και στην ανίχνευση παθογόνων σε τρόφιμα ή φυτά κατευθείαν στο πεδίο (π.χ. χωράφι) με τη βοήθεια “έξυπνου” κινητού τηλεφώνου. Το κοινό θα ενημερωθεί για τα Προγράμματα που συντονίζει το ΙΜΒΒ στο χώρο της μικρο/νανο-βιοτεχνολογίας, τη σημασία της διεπιστημονικής έρευνας και την προοπτική εμπορικής αξιοποίησης καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών ευρημάτων.

Με εντυπωσιακά, διαδραστικά εκθέματα δίνει το «παρών» και το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Το εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής θα επιδείξει μια σειρά από μεθόδους και τεχνικά συστήματα βασισμένα σε υπολογιστική όραση που επιτρέπουν την χαμηλού κόστους, μη-επεμβατική μέτρηση της ανθρώπινης κίνησης σε 3Δ, καθώς και την σημασιολογική ερμηνεία των ανθρώπινων δράσεων με βάση οπτική πληροφορία. Μέσω αυτών, υπολογίζεται και ερμηνεύεται η κίνηση του κορμού, της κεφαλής, και των χεριών. Στη σύγχρονη εποχή όπου αναπτύσσονται αλματωδώς οι τεχνολογίες πολυμεσικού περιεχομένου, αυτές οι μέθοδοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών που αφορούν σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Ενδεικτικές τέτοιες εφαρμογές απαντώνται στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ανθρώπου-Ρομπότ, στην επαυξημένη πραγματικότητα, στην αναγνώριση κινήσεων/χειρονομιών, στην κατανόηση της νοηματικής γλώσσας, στην υγεία (π.χ. κινητική αποκατάσταση ασθενών), στην υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, στην ασφάλεια χώρων μέσω αυτοματοποιημένης επιτήρησης, στην εκπαίδευση (π.χ. διαδραστικά εκπαιδευτικά βοηθήματα) κ.λ.π. Οι σχετικές τεχνολογίες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών βιομηχανικών και ακαδημαϊκών φορέων σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, η μέθοδος παρακολούθησης της 3Δ κίνησης του χεριού έλαβε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό CHALEARN Gesture Recognition που διοργανώθηκε στην Ιαπωνία το 2012.

Η «Έξυπνη Προθήκη», δημιούργημα του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, θα ξεναγήσει τους επισκέπτες στον μυστηριώδη κόσμο του Δίσκου της Φαιστού, εύρημα πιθανότατα της Mεσομινωικής IIΙ περιόδου (17ος αι. π.X.) το οποίο ανακαλύφθηκε το 1908 στα ερείπια του παλαιού Μινωικού ανακτόρου της Φαιστού στην Κρήτη και μέχρι σήμερα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω χειρονομιώνμε το ψηφιακό έκθεμα, ώστε να εστιάσουν στα διαθέσιμα σημεία ενδιαφέροντός του και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους). Η «Έξυπνη Προθήκη» έχει ως στόχο να μεταμορφώσει την εξερεύνηση ενός στατικού αντικειμένου, σε μία διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία, εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο παράδειγμα αλληλεπίδρασης σε συνδυασμό με μία θεατρική προσέγγιση όπου, μέσω εικόνων, φωτισμού, ήχου και κίνησης, αναδεικνύονται τα σημαντικότερα στοιχεία του εκθέματος.

Οι επισκέπτες θα «περιηγηθούν» στο κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΤΕ εικονικά, μέσω της εφαρμογής «AmISim: Διαδραστική Ξενάγηση με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας» βιώνοντας μία εμπειρία αλληλεπίδρασης σε εικονικό περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τα διαδραστικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο και λειτουργούν όπως και στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μια ρεαλιστική εμπειρία χρήσης. Η τεχνολογία «ταξιδεύει» τον χρήστη σε σημεία ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα από εφαρμογές πληροφόρησης που ζωντανεύουν χάρτες του Ηρακλείου, εμφανίζουν προορισμούς της Κρήτης και ενσωματώνουν τους χρήστες σε ψηφιακά τοπία, δίνοντας τη δυνατότητα λήψης ψηφιακού στιγμιότυπου ως αναμνηστικό και αποστολής του μέσω e-mail.

Στο χώρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τη ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου στη μεσογειακή ιστορία, τον μεσογειακό πολιτισμό και τη σχέση τεχνολογίας και αρχαιολογίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται καινοτόμες ερευνητικές μέθοδοι γεωπληροφορικής, όπως των Γεωφυσικών Ερευνών, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των Τρισδιάστατων Απεικονίσεων και του Αρχαιοπεριβάλλοντος, που εφαρμόζονται στην αρχαιολογική έρευνα, στην αποτύπωση υπεδάφειων αρχαιολογικών στόχων, στην χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, στην ανάπτυξη και διάθεση χαρτογραφικών συνθέσεων μέσω του διαδικτύου και στην δημιουργία βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με την διαχείριση στατιστικών, γεωγραφικών και ποιοτικών δεδομένων.

Το έκθεμα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής αφορά σε μία συστηματική και ολοκληρωμένη μέθοδο Γεωργίας Ακριβείας για την πιστοποίηση της ποιότητας αγροτικής καλλιέργειας και του προϊόντος. Η μέθοδος βασίζεται στη συστηματική συλλογή φύλλων από φυτά της καλλιέργειας, την ταυτόχρονη μέτρηση της ποσότητας των μικρών μορίων (μεταβολομική) και τη συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων με μεθόδους βιοπληροφορικής στο σύνολο του μεταβολισμού (συστημική βιολογία), επιτυγχάνοντας να διαγνωσθούν έγκαιρα και αξιόπιστα αποκλίσεις στο μεταβολισμό των φυτών λόγω καταπονήσεων και να προταθούν πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους προτού επηρεαστεί αναντίστρεπτα η παραγωγή. Η μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί σε υδροπονικές καλλιέργειες φυτών τομάτας σε θάλαμο ανάπτυξης και εμπορικό θερμοκήπιο και έχει επιδείξει αλλαγές σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο καταπόνησης σε σχέση με συμβατικές μεθόδους παρακολούθησης των φυτικών καλλιεργειών. Σήμερα, βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης για εφαρμογή της στην αγροτική παραγωγή και σε καλλιέργειες πεδίου.

Μια διαδραστική ενημερωτική ομιλία για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο θα πραγματοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids)του ΙΤΕ στη ΔΕΘ, στο θεματικό περίπτερο των startups Digital Greece στο περίπτερο 12, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου στις 16:00 μ.μ. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, ως επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE/ INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο, θα μεταφέρει στο κοινό τις τελευταίες τάσεις που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά την ασφαλή πλοήγηση και θα συζητήσει πρακτικές και βήματα για τη διατήρηση της υγείας του συστήματος και τη βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο (cyber-hygiene). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλλαγές που έχει φέρει ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα GDPR, στην οριοθέτηση της υπερβολικής χρήσης, σε διαδικτυακούς κινδύνους όπως είναι το cyberbullying, το grooming κ.α.