ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μηχανικών συστημάτων διέλευσης (μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης – TURNIKE)» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κριτήριο ανά | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μηχανικών συστημάτων διέλευσης (μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης – TURNIKE)» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κριτήριο ανά | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.10.2018 - 24.10.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μηχανικών συστημάτων διέλευσης (μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης – TURNIKE)» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κριτήριο ανά