Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλους "SMEInnoBoost" & "GoBrand" | Νέα

Ανακοινώσεις

Πλήρωση_μίας_(1)_θέσης_έκτακ
21.11.2018

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλους "SMEInnoBoost" & "GoBrand"

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης Προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλους "SMEInnoBoost" Subsidy Contrast BMP1/1.2/2481/2017 (MIS 5018324) & "GoBrand" 302150/ΥΔ4333/ (MIS 5031778) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

πατήστε εδώ για το κείμενο της ΠροκήρυξηςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ