Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση της κεντρικής ιστοσελίδας Του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

18.12.2018 - 31.01.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση της κεντρικής ιστοσελίδας Του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων να υποβάλουν προτάσεις για τη δημιουργία / αναβάθμιση της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Σκοπός είναι η αναδιαμόρφωση της υπάρχουσας σελίδας (www.forth.gr) και η διασύνδεσή της με τις σελίδες των επιμέρους Ινστιτούτων του Ιδρύματος.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης