Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων (Optimization of de | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.01.2019 - 05.02.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων (Optimization of de