Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) & Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) | Νέα

Press Releases

16.04.2019

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) & Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ)

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 16 Απριλίου 2019 από τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Πρύτανη του ΕΠΚ, καθ. Κώστα Γουλιάμο.

Τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις, οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων όπως workshops, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια καθώς και ανταλλαγή διδασκόντων, ερευνητών, επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού τους έργου. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων, η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών, καθώς και η ενίσχυση της συμβολής των Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των Ελλαδικών και Κυπριακών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε ότι «Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πρόκειται να ενισχύσει τους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συνεργασία αυτή, ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση κοινών δράσεων και παρέχει άφθονες ευκαιρίες για επιστημονική αλληλεπίδραση και καρποφόρες συνεργασίες μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων».

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθ. Κώστας Γουλιάμος, δήλωσε πως «το πρωτόκολλο συνιστά μια ιδιαίτερα ευτυχή αφετηρία συνεργασίας ανάμεσα σε δύο πρωτοποριακούς οργανισμούς - στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και οι δύο οργανισμοί αποτελούν αποδεδειγμένα πυλώνες αριστείας και καινοτομίας με διεθνή και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Μέσα από τη συμφωνία ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες μας, με πολλαπλασιαστική ισχύ όχι μόνο σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε τομείς της οικονομίας της γνώσης και του πολιτισμού. Αναμφίβολα, με την εν λόγω συμφωνία συνεργασίας εκκολάπτουμε τις κατάλληλες συνθήκες για ένα νέο επιστημονικό και παραγωγικό πρότυπο σε Ελλάδα και Κύπρο».