Εκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

02.08.2019

Εκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ

O καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Νίκος Πασαδάκης, εξελέγη την 1/8/2019 Διευθυντής του νεοσύστατου Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ στα Χανιά.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από 7μελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προέδρο τον Δρ. Αριστομένη Καραγεώργη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Αναμένεται σύντομα ο επίσημος διορισμός του.

Σύντομο βιογραφικό

Νίκος Πασαδάκης

Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου»

www.peteng-master.tuc.gr

Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας «Χημεία & Τεχνολογία Υδρογονανθράκων», www.hydrocarbons.tuc.gr

Εκπαίδευση

1985 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (MSc) στη «Χημική Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», Σχολή Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Πολυτεχνείο Λβώφ, πρώην ΕΣΣΔ.

1991 Ph.D. στη Φυσικοχημεία από τη Σχολή Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Πολυτεχνείο Λβώφ, πρώην ΕΣΣΔ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ενόργανη ανάλυση και χαρακτηρισμός ενεργειακών πρώτων υλών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μη συμβατικά καύσιμα).
  • Χημειομετρικές εφαρμογές, μοντελοποίηση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της χημικής σύστασης πετρελαιοειδών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Αλγόριθμοι επεξεργασίας αναλυτικών σημάτων.
  • Οργανική γεωχημεία με έμφαση στη γεωχημεία πετρελαίου και εφαρμογή στην έρευνα και παραγωγή
  • Ταυτοποίηση και μελέτη περιβαλλοντικών ρύπων στην παραγωγή, επεξεργασία και χρήση του πετρελαίου.

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

Βιβλίο: «Γεωχημεία Πετρελαίου», Εκδόσεις Τζιόλα, 2015

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 55

Εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές: 70

Εκπαιδευτική εμπειρία

Διδασκαλία των μαθημάτων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών)

«Ορυκτά καύσιμα», «Οργανική Γεωχημεία», «Γεωχημεία Πετρελαίου», «Τεχνική Φυσικών Διεργασιών»

Επίβλεψη 46 προπτυχιακών και 25 μεταπτυχιακών εργασιών

Περισσότερα:

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/users_data/mred/cv_DEP/Pasadakis_Gr.pdf