Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-TF METHYLATION», στο πλαίσιο της Πράξης «Studies on novel epigenetic mechanisms regulating metabolic homeostasis and tumor suppression in the li | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.08.2019 - 05.09.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-TF METHYLATION», στο πλαίσιο της Πράξης «Studies on novel epigenetic mechanisms regulating metabolic homeostasis and tumor suppression in the li