Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ», κωδικό | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.08.2019 - 16.09.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ», κωδικό