Η Ιατρική ακριβείας, η Βιοποικιλότητα και η Γονιδιωματική Βιολογία στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου Βιοπληροφορικής στο Ηράκλειο | Νέα

Press Releases

Η_Ιατρική_ακριβείας,_η_Βιοποικιλότητα_και_η_Γονιδι
14.10.2019

Η Ιατρική ακριβείας, η Βιοποικιλότητα και η Γονιδιωματική Βιολογία στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου Βιοπληροφορικής στο Ηράκλειο

Η επιστημονική εταιρία «Ελληνική Βιοπληροφορική», και  το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργάνωσαν  Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Ιατρική ακριβείας, Βιοποικιλότητα και Γονιδιωματική Βιολογία» με Συνδιοργανώτρια Αρχή την Περιφέρεια Κρήτης. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, ενώ είχε προηγηθεί στις 10 Οκτωβρίου ημερίδα εκπαίδευσης περισσότερων από 40 νέων επιστημόνων σε μεθόδους αιχμής βιοπληροφορικής ανάλυσης. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η σύγκλιση της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας στο χώρο της Βιοϊατρικής αλλά και της σύγχρονης Βιολογίας, και το πώς αυτές επηρεάζονται και εξελίσσονται από την καταλυτική επίδραση και συνεισφορά της Βιοπληροφορικής. Η Βιοπληροφορική αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο αιχμής που βρίσκεται στην κορυφή της επιστημονικής πρωτοπορίας και καινοτομίας.

Στο Συνέδριο συμμετείχε πλήθος επιφανών επιστημόνων διεθνούς κύρους, οι οποίοι κάλυψαν τα τρια θεματικά πεδία του Συνεδρίου που αποτελούν ερευνητικά πεδία αιχμής τόσο στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο. Το Συνέδριο προσέλκυσε πάνω από 150 επιστήμονες από 16 χώρες, ως μείζον γεγονός στον χώρο της Βιοπληροφορικής, της Βιοϊατρικής και της σύγχρονης Βιολογίας.

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου