Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για για το έργο: «1η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων- TasteStevia», στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.02.2020 - 28.02.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για για το έργο: «1η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων- TasteStevia», στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέ