Συνοπτικός διαγωνισμός σε έξι τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων Ελέγχου επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Α | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.02.2020 - 03.03.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός σε έξι τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων Ελέγχου επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Α