Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων για την υλοποίηση μοντέλων και την επεξεργασία δεδομένων», στο πλαίσιο της Πράξης «A smart, hybrid neural-silico-computo device for drug discovery-NEUREKA, GA 86324 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.05.2020 - 26.05.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων για την υλοποίηση μοντέλων και την επεξεργασία δεδομένων», στο πλαίσιο της Πράξης «A smart, hybrid neural-silico-computo device for drug discovery-NEUREKA, GA 86324