Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχησης- ΕΔΙΑ Καρδιολογίας» στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία του “ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERI | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.07.2020 - 14.07.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχησης- ΕΔΙΑ Καρδιολογίας» στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία του “ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERI