Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τρία (3) τμήματα για την : «Προμήθεια αντιδραστηρίων απομόνωσης και αλληλούχησης SARS-CoV-2»στο πλαίσιο της Δράσης: «Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARSCoV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτετ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.08.2020 - 07.09.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τρία (3) τμήματα για την : «Προμήθεια αντιδραστηρίων απομόνωσης και αλληλούχησης SARS-CoV-2»στο πλαίσιο της Δράσης: «Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARSCoV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτετ