Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διάχυση αποτελεσμάτων ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος», στο πλαίσιο της Πράξης «Market Release of a Portable Device for COVID-19 at the Point-of-Care; a Global Diagnostics Approa | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.01.2021 - 15.01.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διάχυση αποτελεσμάτων ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος», στο πλαίσιο της Πράξης «Market Release of a Portable Device for COVID-19 at the Point-of-Care; a Global Diagnostics Approa