Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης/επέκτασης μηχανήματος Χρωματογράφου Αερίων –Φασματομέτρου Μάζας της Υποδομής Μεταβολομικής Ανάλυσης της Σύστασης ΒιολογικώνΥγρών/Ιστών με Φασματομετρία Μάζας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» πο | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.02.2021 - 22.02.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης/επέκτασης μηχανήματος Χρωματογράφου Αερίων –Φασματομέτρου Μάζας της Υποδομής Μεταβολομικής Ανάλυσης της Σύστασης ΒιολογικώνΥγρών/Ιστών με Φασματομετρία Μάζας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» πο