Διαδικτυακή Ημερίδα Παραδοσιακές Τέχνες στην σύγχρονη εποχή | Νέα

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή_Ημερίδα__Παραδοσιακές_Τέχνες_στην_σύγχ
10.03.2022
9:00 π.μ.

Διαδικτυακή Ημερίδα Παραδοσιακές Τέχνες στην σύγχρονη εποχή

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 9 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Παραδοσιακές Τέχνες στην σύγχρονη εποχή - Διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση για την καταγραφή, διαφύλαξη, διάδοση και βιωσιμότητα των Παραδοσιακών Τεχνών ως Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά».

Η Ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της σειράς δράσεων επικοινωνίας του έργου Mingei, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και έχει σκοπό να παρουσιάσει τα τεχνολογικά αποτελέσματα της ψηφιακής αναπαράστασης των παραδοσιακών τεχνών για τη διαφύλαξη της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς.

Στόχος των επιστημόνων είναι η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών που τείνουν σήμερα προς εξαφάνιση, μέσω συναρπαστικών, εμπειρικών παρουσιάσεων, χρησιμοποιώντας αφηγηματικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στις τεχνολογίες Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας, καθώς και στο Διαδίκτυο.

Η αναπαράσταση των παραδοσιακών τεχνών θα αποτυπώνει τον πλούτο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, όπως τα χειροτεχνήματα, τον τρόπο δημιουργίας τους, τις κινήσεις των χεριών και τη χρήση των εργαλείων που ορίζουν τις δεξιότητες μιας παραδοσιακής τέχνης, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την επιμέλεια των ψηφιακών τεκμηρίων.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των παραδοσιακών τεχνών και τουρισμού, καθώς και σε ερευνητές στον τομέα της Ψηφιοποίησης και Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Σύνδεσμος ημερίδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου: http://www.mingei-project.eu/

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Το έργο Mingei χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Δράση Καινοτομίας του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (No 822336)