Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.05.2022 - 15.06.2022

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ» για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη (1+1), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης: αρχική διετής σύμβαση 648.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δικαίωμα προαίρεσης 324.000 €κατ’ έτος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και συνολικά 648.000,00 € για δύο έτη (1+1).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ