2η προμήθεια αντιδραστηρίων-STROMAP | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.05.2022 - 14.06.2022

2η προμήθεια αντιδραστηρίων-STROMAP

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «2η προμήθεια αντιδραστηρίων-STROMAP» στο πλαίσιο της Πράξης «A circulating and infiltrating cancer-associated fibroblast integrated atlas in solid tumors: Development of a "liquid biopsy" for the prediction of response to immunotherapy and identification of new therapeutic targets» [STROMAP], αρ. Σύμβασης Έργου 1429, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 13.687,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ