Σφραγίδα ποιότητας με πανευρωπαϊκή αναγνώριση για τον "Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας" του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

06.10.2011

Σφραγίδα ποιότητας με πανευρωπαϊκή αναγνώριση για τον "Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας" του ΙΤΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec (www.eurorec.org), η πιστοποίηση των ιατρικών και νοσηλευτικών εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Integrated Care Solutions - Medical, ICS-M) που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με αποτέλεσμα την απόκτηση της "Σφραγίδας Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, Επίπεδο 2" (EuroRec EHR Quality Seal Level 2), για αυτές τις εφαρμογές.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της Υγείας, τμήματα των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που έχει αναπτύξει, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά, αρχικά -πιλοτικά- στην Περιφέρεια της Κρήτης και από το 1998, σε πολλές μονάδες Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Το EuroRec είναι ο Ευρωπαϊκός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος προωθεί τη χρήση υψηλής ποιότητας συστημάτων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων αυτών, καθορίζοντας λειτουργικά και άλλα κριτήρια. Αποτελείται από το μόνιμο δίκτυο των Εθνικών Κέντρων "ProRec" και παρέχει υπηρεσίες σε φορείς χάραξης πολιτικής, στην αγορά ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού, σε παρόχους υπηρεσιών Υγείας, καθώς και σε απλούς πολίτες.

Το "Επίπεδο 2" της "Σφραγίδας Ποιότητας του EuroRec" είναι το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης του EuroRec και περιλαμβάνει 50 λειτουργικά κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, όπως είναι η πρόσβαση και διαχείριση της ασφάλειας των συστημάτων, οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για την φαρμακευτική αγωγή και η κλινική διαχείριση των δεδομένων, με επίκεντρο την αξιοπιστία και συνέπεια των κλινικών στοιχείων, κριτήρια που ήδη εμπεριέχονται στο "Επίπεδο 1" της "Σφραγίδας Ποιότητας".

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι οι πρώτες και οι μόνες εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην Ελλάδα, που έχουν πιστοποίηση ποιότητας από Ευρωπαϊκό οργανισμό με πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκά. Οι πιστοποιημένες εφαρμογές του ΙΤΕ λειτουργούν παραγωγικά σε περισσότερους από 20 φορείς Υγείας της χώρας, και αποτελούν, στην πλειονότητα τους, τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, όπως είναι οι περιπτώσεις των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας.

Για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008.

Πιστοποιητικό (pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κ. Δημήτριο Γ. Κατεχάκη

Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ
Τηλ.: +30 2810 391589
Φαξ: +30 2810 391496
Ηλ. Διεύθυνση: katehaki@ics.forth.gr