Συνεργασία τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. | Νέα

Ανακοινώσεις

27.10.2011

Συνεργασία τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προχώρησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) Ελλάδος, με σκοπό τη διεπιστημονική δραστηριότητα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Η συμφωνία συνεργασίας, την οποία υπέγραψαν ο συντονιστής του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, και ο Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, τέθηκε σε εφαρμογή από τις 21 Οκτωβρίου 2011.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα επτά ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ, διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το ΙΠ-ΙΤΕ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους ακόλουθους τομείς: Υπολογιστική Ιατρική, Βιο-Πληροφορική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμική Πληροφορική, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα. Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, το ΙΠ-ΙΤΕ έχει αναπτύξει ένα διεπιστημονικό ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα μεταξύ των Εργαστηρίων του στον τομέα της Διάχυτης Νοημοσύνης. Επιπλέον, το ΙΠ- ΙΤΕ κατασκευάζει μια μεγάλης κλίμακας ερευνητική υποδομή για τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης, που θα αποτελέσει έναν μοναδικό χώρο έκθεσης των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων τους σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, κομβικό σημείο για διεπιστημονική ερευνητική συνεργασία καθώς και συνδετικό κρίκο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την ερευνητική κοινότητα προς τη βιομηχανία.

Το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ανήκει στην σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, μια από τις πέντε σχολές του ΤΕΠΑΚ και προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες και μεταπτυχιακό στα Διαδραστικά Πολυμέσα.

Το τμήμα δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά τα τελευταία 4 χρόνια σε ποικίλους τομείς συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

Aλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, κοινωνική πληροφορική και διαδικτυακές κοινότητες, σχεδιασμός ευχρηστίας και προσβασιμότητας, εφαρμογές αναζήτησης πληροφορίας και ψηφιοποίηση βιβλιοθηκών, μεθοδολογίες τρισδιάστατης οπτικοποίησης και εικονική πραγματικότητα, υπολογιστική όραση και ψηφιακή εικόνα, φωτογραφία, τυπογραφικός σχεδιασμός και σημειολογία, οπτικοακουστική επεξεργασία, κινηματογραφική παραγωγή και animation, οπτικός πολιτισμός και κοινωνιολογία, ψηφιακή μουσειολογία, μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, πολυγλωσσική/διαπολιτισμική εκπαίδευση και συνεργατική μάθηση με την στήριξη της τεχνολογίας, ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Το τμήμα, στηριζόμενο σε ένα άριστο ανθρώπινο δυναμικό και με βασικό γνώμονα την διεπιστημονική έρευνα και κατάρτιση, διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο στους τομείς της τέχνης, τεχνολογίας και εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκό αλλά και σε κοινωνικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ – ΙΤΕ θα υλοποιηθεί με τις εξής δραστηριότητες:

  • Κοινές ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις
  • Ανταλλαγή επιστημονικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού, καθώς και φοιτητών
  • Κοινές εκπαιδευτικές διοργανώσεις και δραστηριότητες διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων (σεμινάρια, διημερίδες, συνέδρια).
  • Η συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΙΤΕ αποσκοπεί σε κοινή σταθερή εμπλουτισμένη επιστημονική δραστηριότητα, ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων φορέων με τη δυνατότητα ανταλλαγής και αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων, εμπειρίας, τεχνογνωσίας, τεχνολογιών και εξοπλισμού, και γενικότερα προβλέπεται ότι θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Επικοινωνία:
Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ
Tηλ. 2810391741, Email: cs@ics.forth.gr