Συγχαρητήρια επιστολή της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας 'Αννας Διαμαντοπούλου προς το ΙΤΕ για την κατάταξη του στους 20 πρώτους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Έρευνας στην Ε.Ε. | Νέα

Ανακοινώσεις

27.09.2011

Συγχαρητήρια επιστολή της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας 'Αννας Διαμαντοπούλου προς το ΙΤΕ για την κατάταξη του στους 20 πρώτους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Έρευνας στην Ε.Ε.

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου απέστειλε πρόσφατα στο ΙΤΕ συγχαρητήρια επιστολή για την κατάταξη του στον κατάλογο των 20 πρώτων (12η θέση) Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έρευνας στην Ε.Ε., με τη πλέον επιτυχημένη συμμετοχή στην προσέλκυση χρηματοδότησης από τα Προγράμματα του FP7 για τα έτη 2007-2010 (FP7 monitoring report 2011, European Commission).

Δείτε εδώ την Συγχαρητήρια Επιστολή (σε pdf)