Παροχή υπηρεσιών «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.06.2024 - 08.07.2024

Παροχή υπηρεσιών «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις υπηρεσίες «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ