Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗ -86 oC» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.10.2012 - 05.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗ -86 o


Σχετικό αρχείο

ARISTEIAfreeezer86.pdf