Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Αντλίας αυτόματης πλήρωσης τρυβλίων με θρεπτικό υλικό (Platepourer)» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 09.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Αντλίας αυτόματης πλήρωσης τρυβλίων με θρεπτικό υλικό (Platepourer)»


Σχετικό αρχείο

ARISTEIA plate pourer.pdf