Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Έξι (6) σετ πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου, Δύο (2) πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου 0.2-2μl και Δύο (2) αυτόματων πιπεταδόρων» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 09.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Έξι (6) σετ πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου, Δύο (2) πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου 0.2-2μl και Δύο (2) αυτόματων πιπεταδόρων»


Σχετικό αρχείο

ARISTEIApipetes.pdf