Θερινό Σχολείο Θαλάσσιας Ακουστικής | Νέα

Ανακοινώσεις

Θερινό_Σχολείο_Θαλάσσιας_Ακουστικής
18.06.2007

Θερινό Σχολείο Θαλάσσιας Ακουστικής

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Eρευνας (ΙΤΕ) οργανώνει 10ήμερο κύκλο μαθημάτων με θέμα την Θαλάσσια Ακουστική από τις 18 ως τις 27 Ιουνίου 2008 στο ΙΤΕ (Ηράκλειο, Κρήτη), στα πλαίσια του προγράμματος Damocles.*

Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές που ενδιαφέρονται για την θαλάσσια ακουστική και την ακουστική ωκεανογραφία.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα περιοριστεί σε 30. Αιτήσεις για συμμετοχή μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας http://ssua08.iacm.forth.gr/) μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2008. Θα ακολουθήσει επιλογή και σχετική ενημέρωση έως το τέλος Φεβρουαρίου 2008.

Γραμματεία θερινού Σχολείου:
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Eρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Κ. Μαρία Παπαδάκη
Τ.Θ. 1385
71110 Ηράκλειο - Κρήτη

Τηλ. 2810-391785
Email: ssua08@iacm.forth.gr

See also:
http://ssua08.iacm.forth.gr/
http://www.damocles-eu.org/

(*) Το ερευνητικό πρόγραμμα Damocles στηρίζεται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Eνωσης και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των κλιματικών αλλαγών στον Αρκτικό Ωκεανό.