Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Πέντε σετ Πιπετών (Ρ20, Ρ200, Ρ1000), 2) ‘Ένα αναδευτήρα παλινδρομικού, 3) Δύο μεσαίες συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 4) Μίας ψυχομένης επιτραπέζιας μικροφυγοκέντρου με ρότορα 24 θέσεων για σω | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 14.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Πέντε σετ Πιπετών (Ρ20, Ρ200, Ρ1000), 2) ‘Ένα αναδευτήρα παλινδρομικού, 3) Δύο μεσαίες συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 4) Μίας ψυχομένης επιτραπέζιας μικροφυγοκέντρου με ρότορα 24 θέσεων για σω


Σχετικό αρχείο

diagwnismos_pipetwn_anadeutira_ka.pdf