Πρόχειρος διαγωνισμός του IMBB για το έργο 1) «Προμήθεια και αντικατάσταση τουρμπομοριακής αντλίας κενού με ενσωματωμένο ελεγκτή του φασματόμετρου μάζας Thermo LTQ Orbitrap XL with ETD». 2) «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανική αντλίας κενού του φασματόμετρο | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

18.12.2012 - 03.01.2012

Πρόχειρος διαγωνισμός του IMBB για το έργο 1) «Προμήθεια και αντικατάσταση τουρμπομοριακής αντλίας κενού με ενσωματωμένο ελεγκτή του φασματόμετρου μάζας Thermo LTQ Orbitrap XL with ETD». 2) «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανική αντλίας κενού του φασματόμετρο


Σχετικό αρχείο

ADA_Pumps_Nonaco.pdf