Ημερίδα Παρουσίασης των "Ελληνικών Τεχνολογικών Επιστημονικών Πρωτοβουλιών" ΕΤΕΠ, Πέμπτη 29 Νοέμβριου 2007, Αμφιθέατρο "Λ. Ζέρβας", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Νέα

Εκδηλώσεις

26.11.2007

Ημερίδα Παρουσίασης των "Ελληνικών Τεχνολογικών Επιστημονικών Πρωτοβουλιών" ΕΤΕΠ, Πέμπτη 29 Νοέμβριου 2007, Αμφιθέατρο "Λ. Ζέρβας", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η Ημερίδα παρουσίασης των ΕΤΕΠ απευθύνεται στην ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι ελληνικές εξελίξεις και προοπτικές σχετικά με την ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Έναρξη: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 στις 09:00 π.μ - 15:00 μ.μ..

Τόπος: Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών - ΕΙΕ Βασιλέως Κων/νου 48, Αθήνα

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Επιστήμες Υγείας & Βιολογίας
 • Βιοτεχνολογία, Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών
 • Νανοτεχνολογίες, Λειτουργικά Υλικά και Μέθοδοι Παραγωγής
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον, Κλιματικές Αλλαγές και Οικοσυστήματα
 • Μεταφορές, Ναυπηγική & Αεροναυπηγική
 • Κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες
 • Τεχνολογία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός
 • Ασφάλεια (φυσική προστασία κλπ)
 • Διάστημα
 • Δια βίου Εκπαίδευση

Δείτε:
Πρόσκληση Ημερίδας
Πρόγραμμα Ημερίδας
Δελτίο συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.researchcenters.gr