Ελληνικές Τεχνολογικές Επιστημονικές Πρωτοβουλίες (ΕΤΕΠ) | Νέα

Ανακοινώσεις

15.06.2007

Ελληνικές Τεχνολογικές Επιστημονικές Πρωτοβουλίες (ΕΤΕΠ)

Αγαπητοί Φίλοι,

Η ως άνω μελέτη (ΕΤΕΠ) υποβλήθηκε την 15-6-07 στη ΓΓΕΤ, εκ μέρους της Συνόδου των Προέδρων των ΕΚ, από τον εν ενεργεία πρόεδρο της ΣΠΕΚ, καθηγητή κ. Κ. Κυπαρισσίδη. Η μελέτη αυτή είναι προϊόν της συλλογικής εργασίας δεκάδων διακεκριμένων επιστημόνων (ερευνητών και καθηγητών) από όλα τα ΕΚ της ΓΓΕΤ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης έχει «αναρτηθεί» στον ιστόχωρο του ΙΤΕ (http://www.forth.gr/news/GTSI_June_2007pdf.pdf) υπό μορφή αρχείου pdf. Έχει επίσης αναρτηθεί, ή πρόκειται να αναρτηθεί σύντομα, στους ιστόχωρους και των άλλων ΕΚ. Στόχος μας είναι να δοθεί ευρύτατη δημοσιότητα.

Η άποψη της ΣΠΕΚ είναι ότι η μελέτη ΕΤΕΠ αποτελεί μία εξαιρετική βάση για τον σχεδιασμό της Εθνικής Πολιτικής Ε&Τ. Η ΣΠΕΚ προγραμματίζει να οργανώσει ένα συνέδριο κατά το τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου, ανοικτό σε όλους (ΓΓΕΤ, ΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις, κλπ), ώστε να δοθεί η ευκαιρία για δημόσια διαβούλευση.

Ευχαριστώ και από εδώ όλους τους συντελεστές αυτή της αξιοσημείωτης προσπάθειας. Ευελπιστώ ότι οι κόποι τους θα πιάσουν τόπο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης
Πρόεδρος του ΙΤΕ