Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.08.2015 - 18.09.2015

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»