Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια του οπτικοακουστικού και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του αμφιθεάτρου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.10.2015 - 13.11.2015

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια του οπτικοακουστικού και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του αμφιθεάτρου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»

Σχετικό αρχείο

diagon-ktiria.pdf