Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 6 «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» της Πράξης «ENISA - Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.10.2015 - 04.11.2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 6 «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» της Πράξης «ENISA - Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού