ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Ημεῖς, οἱ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ διαβήτου χειρισταί | Νέα

Press Releases

14.12.2015

ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Ημεῖς, οἱ τοῦ μέτρου καὶ τοῦ διαβήτου χειρισταί

Όψεις της Δραστηριότητας των Ελλήνων Μηχανικών (1880-1940)

Oι μηχανικοί έχουν παίξει ένα σπουδαίο αλλά, κατά κανόνα, παραγνωρισμένο ρόλο στη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η έκθεση που διοργανώνει το  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Κεντρικό Αναγνωστηρίο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Πανεπιστημίου 32, Αθήνα). Στην έκθεση προβάλλονται όψεις από την επιστημονική εκπαίδευση, τη θεσμική συγκρότηση των Ελλήνων μηχανικών (1880-1940) καθώς και κορυφαίες στιγμές από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε τεχνικά έργα και τη βιομηχανία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δημόσιο ρόλο των Ελλήνων μηχανικών είτε αυτός εκφράστηκε με παρεμβάσεις σε συζητήσεις σχετικά με τεχνικά και κοινωνικά θέματα είτε με την πολιτική τους στράτευση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, 19.00 με 21.00 και θα παραμείνει ανοικτή έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 (Δευτέρα με Πέμπτη, 9.00–20.00,  Παρασκευή και Σάββατο, 9.00-14.00).

Τα πρωτότυπα αρχειακά τεκμήρια που θα εκτίθενται στις προθήκες του Κεντρικού Αναγνωστηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προέρχονται από τις συλλογές της ενώ θα υποστηρίζονται με αρχειακό και φωτογραφικό υλικό των φορέων:

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Πινακοθήκη, Αρχείο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Ιστορική Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Ιστορικό Αρχείο Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης, Ιστορικό Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος που εκπονείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών: Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ): Οι κοινωνικές  προϋποθέσεις της καινοτομίας - Όψεις της ελληνικής εμπειρίας. ΔΡΑΣΗ «ΚΡΗΠΙΣ»: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΦΙΣΑ