Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά με βάσει την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 50.000 ευρώ συ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.08.2016 - 08.09.2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά με βάσει την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 50.000 ευρώ συ