ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το Διαδίκτυο» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το Διαδίκτυο» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.01.2018 - 22.02.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το Διαδίκτυο» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρ