Επαναπροκήρυξη Τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας» της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κρ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.11.2018 - 07.12.2018

Επαναπροκήρυξη Τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας» της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κρ