Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», στο πλαίσιο της Πράξης ««Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας - [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]», | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.06.2019 - 18.06.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», στο πλαίσιο της Πράξης ««Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας - [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]»,