Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση υγρομονώσεων κτηρίων IV και V ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός έργου: 58.500 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.07.2019 - 15.07.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση υγρομονώσεων κτηρίων IV και V ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός έργου: 58.500 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α